easyrentier

Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych - Wrocław

Kompleksowe badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych
oraz instalacji i urządzeń elektroenergetycznych we Wrocławiu
i okolicach, a także na terenie całej Polski
🇵🇱 NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

O badaniach termowizyjnych

Specjalizujemy się w diagnozowaniu uszkodzeń w instalacjach elektroenergetycznych na terenie Wrocławia i okolic, korzystając z najnowocześniejszych technologii termowizyjnych. Nasze usługi są nieinwazyjne i skuteczne, dzięki zastosowaniu sprzętu najwyższej klasy.

badania termowizyjne na rozdzielni prądowej

Badanie termowizyjne rozdzielni – Wrocław

Nasza usługa termowizyjna w polega na dokładnej ocenie przyrostu temperatury różnych elementów instalacji elektroenergetycznych, takich jak złącza elektryczne, przewody i inne urządzenia. Wykorzystanie zaawansowanej technologii termowizyjnej pozwala na wykrycie wszelkich anomalii i niejednorodności, co umożliwia nam zalecenie prewencyjnych prac naprawczych.

Dzięki regularnym kontrolom termowizyjnym prowadzonym na terenie Wrocławia i okolicach, jesteśmy w stanie diagnozować zmiany temperatur w złączach elektrycznych. Wykrycie trendu wzrostu temperatury może wskazywać na różne problemy, takie jak poluzowanie styków czy śniedzenie przewodów. Rozwiązanie tych problemów zanim staną się krytycznymi, pozwala na unikanie przestojów w zakładach produkcyjnych i, w najgorszym przypadku, unikanie niebezpieczeństwa pożarowego.

Regularne kontrole termowizyjne zapewniają stałość i efektywność pracy linii produkcyjnych, co pozwala unikać kosztownych przestojów wynikających z usterek.

W Polsce brakuje jednoznacznych norm dotyczących badań termowizyjnych, dlatego podczas badań stosujemy niemieckie wytyczne, które są powszechnie akceptowane przez firmy ubezpieczeniowe. Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej przy okresowych corocznych kontrolach stanu instalacji elektrycznej wymagają spełnienia określonych procedur. Znaczenie termowizji jako bezkontaktowej metody pomiaru anomalii obciążonej instalacji jest niebagatelne. W tym kontekście, nasza firma w Wrocławiu i okolicach oferuje usługi operatorów kamer, którzy spełniają kwalifikacje określone w normie ISO 18436. Nasi specjaliści przeszli stosowne szkolenia i zdali egzaminy, a także posiadają kwalifikacje zawodowe w zakresie mechatroniki lub elektroenergetyki.

W Polsce nie istnieją normy i wytyczne dotyczące sposobu badania termowizyjnego rozdzielnic elektrycznych. Dlatego firmy ubezpieczeniowe posługują się wytycznymi z Niemiec.

Normy i wytyczne np.vds 2859 – Wrocław

Ubezpieczalnie działające we Wrocławiu i okolicach biorą pod uwagę niemieckie normy i wytyczne, tj. m.in.:

 • DIN 54191 Badania nieniszczące – badanie termograficzne urządzeń elektrycznych;
 • VdS-2851 – Wrocław – Bezdotykowy pomiar temperatury – termografia;
 • VdS-2859 – Minimalne wymagania dla stosowanych systemów kamer.

Niezbędny sprzęt - badania termowizyjne Wrocław

Dysponujemy najnowocześniejszymi kamerami termowizyjnymi, w tym modelami takimi jak FLIR E96, które spełniają restrykcyjne wytyczne niemieckich norm. Te normy są powszechnie akceptowane przez firmy ubezpieczeniowe działające na terenie Wrocławia, oraz na terenie całej Polski.

Wymagania kamer – kamera termowizyjna 320×240 Wrocław

Nasze kamery termowizyjne nie tylko spełniają, ale i przewyższają wymagania zawarte w obowiązujących normach:

 • Pracują w szerokim zakresie temperatur od -20°C do 1500°C.
 • Oferują wysoką rozdzielczość termiczną 1280 × 960 px, znacznie przekraczającą minimalne wymagania 320 × 240 pikseli.
 • Wyposażone są w zmienne obiektywy o różnych kątach widzenia: 14°, 24°, 42°.

Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć usługi najwyższej jakości dla klientów z Wrocławia i okolic, zawsze z dbałością o precyzję i efektywność.

rozdzielnice prądowe
badania termowizyjne na rozdzielni prądowej

Protokół z pomiarów termowizyjnych rozdzielni - Wrocław

Nasi specjaliści działający na terenie Wrocławia i okolicach wykonują raporty z pomiarów termowizyjnych zgodnie z wytycznymi niemieckich norm, których wymagają ubezpieczalnie. 

Nasze raporty termowizyjne z kontroli rozdzielnic i instalacji elektrycznych zawierają:

 • Wszystkie wykryte defekty i anomalie wraz z dołączonymi zdjęciami.
 • Rozpoznane przyczyny poszczególnych defektów.
 • Określony w skali co najmniej trzy- lub czterostopniowej stopień zagrożenia każdego defektu.
 • Zalecenia zawierające czynności, jakie trzeba podjąć, aby dany defekt wyeliminować.
 • Wykaz wszystkich przebadanych urządzeń i instalacji.

Obciążeniowe badania termowizyjne rozdzielni – Wrocław

Równolegle, m.in. we Wrocławiu i w okolicach, są wykonywane badania obciążeniowe na obwodach, w których dana anomalia została wykryta. Jest to kluczowe, bowiem temperatura defektu wraz ze wzrostem obciążenia obwodu rośnie w funkcji kwadratowej.

Wykwalifikowani pracownicy

Nasi specjaliści, spełniają najwyższe wymagania stawiane przez firmy ubezpieczeniowe.

Posiadają oni stosowne uprawnienia elektroenergetyczne oraz szereg certyfikatów z dziedziny badań termowizyjnych. W tym kontekście warto podkreślić, że są oni posiadaczami Certyfikatu ITC Level 2, co pozwala na spełnianie wymagań szkoleniowych zawartych w normie ISO 18436-7. Dzięki temu są uprawnieni do prowadzenia badań i analiz termograficznych na podstawie DIN 54191, DIN EN 60947 i IEC 60947.

Ponadto, nasi eksperci posiadają uprawnienia dozoru i eksploatacji SEP z grup G1, G2, G3 w zakresie kontrolno-pomiarowym. To upoważnia ich do wykonywania pomiarów, dokonywania przeglądów stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, a także do sporządzania protokołów przeprowadzonych pomiarów i badań.

Nasi specjaliści dysponują rozległą wiedzą techniczną oraz wieloletnim doświadczeniem w interpretacji wyników badań termograficznych. Dodatkowo, prowadzą oni szkolenia z zakresu zastosowania termowizji w budownictwie i elektroenergetyce, co czyni ich ekspertami w tej dziedzinie.

Badania termowizyjne instalacji elektrycznej Wrocław – specjaliści potrafią rozpoznać:

 • odbicia termiczne;
 • zakłócenia promieniowania z otoczenia;
 • uwzględnić rozdzielczość geometryczną dla użytego obiektywu i kamery ≤ 3 mm;
 • dobrać emisyjność badanej powierzchni;
 • potrafią prawidłowo zdiagnozować i opisać defekty w 4 kategoriach;
 • uwzględnić inne problemy natury technicznej.

WAŻNE!

W myśl przepisów (m.in. zgodnie z normą VdS-3447) badania termowizyjne do celów ubezpieczeniowych musi wykonać neutralna i całkowicie niezależna firma zewnętrzna, której działalność skupia się głównie na termowizji.

Badanie Termowizyjne Rozdzielni Elektrycznych - Wrocław i Okolice

Procedury spełniające wymagania ubezpieczalni

Zgodnie z niemieckimi normami, badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych powinny być wykonywane co najmniej raz do roku. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i efektywności dla Twojej firmy.

Badanie instalacji elektrycznej kamerą termowizyjną Wrocław

Jeżeli podczas badania termowizyjnego wykryjemy jakiekolwiek defekty, przeprowadzamy dodatkowe pomiary prądowe. Te pomiary wykonujemy na specjalnie do tego przygotowanej instalacji elektroenergetycznej, zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi.

W trosce o zadowolenie i bezpieczeństwo naszych klientów korzystających z naszych usług oferowanych na terenie Wrocławia, utrzymujemy stały kontakt i pilnujemy terminów powtórnych kontroli. Oferujemy również wynajem naszego sprzętu na preferencyjnych warunkach.

Nasze usługi realizujemy na terenie Wrocławia i okolic, ale także na terenie całego kraju.

Analiza zdjęć termowizyjnych z wykorzystaniem AI

Badanie termowizyjne instalacji elektrycznej Wrocław

Zajmujemy się analizą zdjęć termowizyjnych w Wrocławiu i okolicach, korzystając z najnowocześniejszych programów od wiodących producentów sprzętu termowizyjnego, takich jak FLIR i TESTO.

Oferujemy nie tylko prostą wizualizację rozkładu temperatury obiektów, ale również wykonujemy zaawansowane analizy termogramów. Te analizy pozwalają na ocenę, czy badany budynek w Wrocławiu i okolicach posiada właściwie wykonaną izolację cieplną czy też montaż stolarki okiennej.

Dzięki naszym analizom możemy precyzyjnie wskazać przyczynę powstania wady i zalecić odpowiednie działania naprawcze.

Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w Analizie Termowizyjnej
Dzięki autorskiej metodzie wykorzystania sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie przeanalizować niezwykle precyzyjnie i szybko duże ilości termogramów. Ta usługa jest dostępna dla klientów z Wrocławia i okolic, co pozwala na jeszcze bardziej efektywne i szybkie diagnozy.


Skontaktuj się z nami!

  loga firm
  © 2023 EASYRENTIER.COM All rights reserved.
  FUTURE DILEMMAS Sp. z o.o. ul. 29 Listopada 2, 38-700 Ustrzyki Dolne, KRS: 000079180, NIP: 7162826691, REGON: 383695940.
  fundusze europejskie
   
  Szybki kontakt!
  +
  Wyślij!