Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych

obraz rozdzielnicy elektrycznej podczas badania termowizyjnego rozdzielnicy z kamery termowizyjnej

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O BADANIACH termowizyjnYCH rozdzielnic elektrycznych

Oferujemy Państwu kompleksowe badania termowizyjne rozdzielnic elektrycznych oraz instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w ramach okresowych kontroli przeciwpożarowych.

Termowizja instalacji elektrycznych pozwala lokalizować wadliwe połączenia w rozdzielnicach, stacjach transformatorów, szafach rozdzielczych.

Nasi specjaliści diagnozują uszkodzenia poprzez przeprowadzenie odpowiednich pomiarów przy zastosowaniu wysokiej klasy sprzętu do badań termowizyjnych.

Badania kamerą termowizyjną rozdzielnic elektrycznych są skuteczną nieinwazyjną metodą pozwalającą na diagnozowanie nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń elektrycznych podczas ich pracy.

Termowizja instalacji elektroenergetycznych polega na ocenie wielkości przyrostu temperatury poszczególnych złącz elektrycznych, przewodów i innych urządzeń elektroenergetycznych. Wykrycie anomalii lub niejednorodności daje możliwość prewencyjnego zalecenia prac naprawczych. Dzięki termowizji możliwa jest diagnostyka zmian temperatur złącz, a wykrycie trendu wzrostu temperatur wskazuje na poluzowanie styków lub śniedzenie przewodów. To z kolei pozwala na unikanie przestojów w zakładach produkcyjnych lub w najgorszym przypadku unikanie niebezpieczeństwa pożarowego.

Regularnie prowadzone kontrole pozwalają zachować stałość pracy linii produkcyjnych oraz unikać kosztownych przestojów wynikających z usterek.

Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej przy okresowych corocznych kontrolach stanu instalacji elektrycznej wymagają spełnienia określonych procedur. Znaczenie termowizji jako bezkontaktowej metody pomiaru anomalii obciążonej instalacji jest niebagatelne. Nie każdy pracownik zakładu i nie każda kamera termowizyjna nadaje się do tego typu pomiarów. Operator kamery powinien spełniać kwalifikacje określone w normie ISO 18436 (przejść stosowne szkolenie i zdać egzamin) oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie mechatroniki lub elektroenergetyki.

W Polsce nie istnieją normy i wytyczne dotyczące sposobu badania termowizyjnego rozdzielnic elektrycznych, dlatego firmy ubezpieczeniowe posługują się wytycznymi z Niemiec.

Ubezpieczalnie biorą pod uwagę normy i wytyczne niemieckie, tj. m. in.:

 • DIN 54191 Badania nieniszczące – badanie termograficzne urządzeń elektrycznych;
 • VdS-2851 Bezdotykowy pomiar temperatury – termografia;
 • VdS-2859 Minimalne wymagania dla stosowanych systemów kamer.

Jeżeli poszukują Państwo innych usług z zakresu termowizji zapraszamy do kontaktu.
e-mail: biuro@easyrentier.com                 telefon: 572722272


Sprzęt niezbędny w badaniach termowizyjnych rozdzielnic elektrycznych

Dysponujemy najnowocześniejszymi kamerami termowizyjnymi wysokiej jakości, m. in. FLIR E96 spełniającymi restrykcyjne wytyczne niemieckich norm, którymi posługują się firmy ubezpieczeniowe w Polsce.

Nasze kamery termowizyjne spełniają z dużym zapasem wymagania zawarte w normach, przede wszystkim:

 • Pracują w wymaganym zakresie temperatur: -20°C do 1500°C;
 • Posiadają rozdzielczość termiczną wykonywania zdjęć 1280 x 960 px (w stosunku do wymaganego minimum 320 x 240 pikseli);
 • Posiadają wymagane zmienne obiektywy, tj. 14°, 24°, 42°.

Jeżeli poszukują Państwo innych usług z zakresu termowizji zapraszamy do kontaktu.
e-mail: biuro@easyrentier.com                 telefon: 572722272


Raporty i dokumentacja termowizyjna

Nasi specjaliści wykonują raporty z pomiarów termowizyjnych zgodnie z wytycznymi niemieckich norm, których wymagają ubezpieczalnie.

Nasze raporty termowizyjne z kontroli rozdzielnic i instalacji elektrycznych zawierają:

 • wszystkie wykryte defekty i anomalie wraz z dołączonymi zdjęciami;
 • rozpoznane przyczyny poszczególnych defektów;
 • określony w skali w skali co najmniej trzy- lub czterostopniowej stopień zagrożenia każdego defektu;
 • zalecenia zawierające czynności jakie trzeba podjąć, aby dany defekt wyeliminować;
 • wykaz wszystkich przebadanych urządzeń i instalacji.

Równolegle są wykonywane badania obciążeniowe na obwodach, w których dana anomalia została wykryta, bowiem temperatura defektu wraz ze wzrostem obciążenia obwodu rośnie w funkcji kwadratowej.

Jeżeli poszukują Państwo innych usług z zakresu termowizji zapraszamy do kontaktu.
e-mail: biuro@easyrentier.com                 telefon: 572722272


Wykwalifikowani pracownicy potrzebni w badaniach termowizyjnych rozdzielnic elektrycznych

Nasi specjaliści spełniają wymagania stawiane przez firmy ubezpieczeniowe. Posiadają stosowne uprawnienia elektroenergetyczne i szereg certyfikatów z dziedziny badań termowizyjnych m.in. Certyfikat ITC Level 2, który pozwala na spełnianie wymagań szkoleniowych zawartych w normie ISO 18436-7 oraz prowadzenie badań i analiz termograficznych m.in. na podstawie DIN 54191 oraz DIN EN 60947 i IEC 60947. Ponadto posiadają uprawnienia dozoru i eksploatacji SEP z grup G1, G2, G3 w zakresie kontrolno-pomiarowym, które pozwalają na wykonywanie pomiarów oraz dokonywanie przeglądów stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, a także sporządzanie protokołów z przeprowadzonych pomiarów i badań. Nasi specjaliści dysponują rozległą wiedzą techniczną oraz wieloletnim doświadczeniem w interpretacji wyników badań termograficznych. Prowadzą szkolenia z zakresu zastosowania termowizji w budownictwie i elektroenergetyce.

Nasi specjaliści potrafią rozpoznać:

 • odbicia termiczne;
 • zakłócenia promieniowania z otoczenia;
 • uwzględnić rozdzielczość geometryczną dla użytego obiektywu i kamery ≤ 3 mm;
 • dobrać emisyjność badanej powierzchni;
 • potrafią prawidłowo zdiagnozować i opisać defekty w 4 kategoriach;
 • uwzględnić inne problemy natury technicznej.

WAŻNE! W myśl przepisów (m. in. zgodnie z normą VdS-3447) badania termowizyjne do celów ubezpieczeniowych musi wykonać neutralna i całkowicie niezależna firma zewnętrzna, której działalność skupia się głównie na termowizji.

Jeżeli poszukują Państwo innych usług z zakresu termowizji zapraszamy do kontaktu.
e-mail: biuro@easyrentier.com                 telefon: 572722272


Procedury spełniające wymagania ubezpieczalni

Zgodnie z normami niemieckimi badania termowizyjne rozdzielnic elektrycznych powinny być wykonywane przynajmniej raz do roku.

Dla zdiagnozowanych defektów wykonujemy dodatkowe pomiary prądowe. Pomiary wykonujemy na wcześniej przygotowanej do tego instalacji elektroenergetycznej.

W trosce o zadowolenie i bezpieczeństwo naszych klientów utrzymujemy stały kontakt, pilnujemy terminów powtórnych kontroli, wynajmujemy nasz sprzęt na preferencyjnych warunkach.

Nasze usługi realizujemy na terenie całego kraju.

Jeżeli poszukują Państwo innych usług z zakresu termowizji zapraszamy do kontaktu.
e-mail: biuro@easyrentier.com                 telefon: 572722272


Diagnostyka termowizyjna instalacji elektrycznych – klucz do bezpieczeństwa i efektywności

Badania termowizyjne instalacji elektrycznej – dlaczego są tak ważne?

Termowizja instalacji elektrycznych to nowoczesna metoda diagnozowania stanu technicznego urządzeń i instalacji. Dzięki badaniu termowizyjnemu rozdzielni oraz innych elementów sieci, możliwe jest wczesne wykrycie wszelkich nieprawidłowości, które mogą prowadzić do poważnych awarii lub pożarów. Współczesne technologie, takie jak kamera termowizyjna do elektryki, pozwalają na dokładną analizę i ocenę stanu urządzeń, bez konieczności ich wyłączania czy ingerowania w ich strukturę.

Termografia a termowizja – co to jest?

Choć oba te terminy są często używane zamiennie, mają one nieco różne znaczenie. Termografia to technika wizualizacji temperatury, podczas gdy termowizja to metoda jej pomiaru za pomocą specjalistycznych urządzeń, takich jak kamera termowizyjna inspekcyjna. W praktyce obie te technologie są niezbędne do przeprowadzenia kompleksowej diagnostyki termowizyjnej.

Kamera termowizyjna – jak działa i do czego służy?

Kamera termowizyjna to zaawansowane urządzenie, które rejestruje promieniowanie podczerwone emitowane przez badane obiekty. Dzięki temu możliwe jest stworzenie termogramu, czyli obrazu termicznego, który wskazuje na potencjalne problemy w instalacji. W zależności od potrzeb i specyfiki badania, stosuje się różne modele kamer, takie jak kamera termowizyjna 640×480 czy kamera termowizyjna pomiar temperatury. Ważne jest, aby urządzenie spełniało odpowiednie normy, takie jak DIN 54191, które gwarantują dokładność i wiarygodność pomiarów.

Koszt badania kamerą termowizyjną – inwestycja, która się opłaca

Choć wiele osób zastanawia się, ile kosztuje badanie kamerą termowizyjną, warto podkreślić, że jest to inwestycja, która szybko się zwraca. Regularne pomiary termograficzne pozwalają unikać kosztownych awarii i przestojów w produkcji. Co więcej, dzięki raportowi z badań termowizyjnych, możliwe jest szybkie podjęcie działań naprawczych i zapobiegawczych.

Usługi kamerą inspekcyjną – dlaczego warto nam zaufać?

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi kamerą termowizyjną na terenie całego kraju. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, który spełnia wszystkie wymagania stawiane przez firmy ubezpieczeniowe. Ponadto, nasi specjaliści posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, które gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli są Państwo zainteresowani badaniem termowizyjnym lub chcą dowiedzieć się więcej na temat termografii, zapraszamy do kontaktu.

Rozdzielczość kamery termowizyjnej – klucz do precyzyjnej diagnostyki

W świecie termografii, rozdzielczość kamery termowizyjnej odgrywa kluczową rolę. Im wyższa rozdzielczość, tym dokładniejsze i bardziej szczegółowe obrazy możemy uzyskać. Nasze kamery, takie jak kamera termowizyjna 640×480, zapewniają nie tylko wysoką jakość obrazu, ale także precyzyjność pomiarów, co jest niezbędne przy diagnozowaniu subtelnych anomalii termicznych.

Usługi kamerą termowizyjną – profesjonalizm w każdym calu

Nasza oferta nie ogranicza się jedynie do sprzedaży sprzętu. Oferujemy kompleksowe usługi kamerą termowizyjną, które obejmują zarówno pomiary, jak i interpretację wyników. Dzięki temu nasi klienci otrzymują pełen pakiet usług, począwszy od inspekcji termowizyjnej, a na sporządzeniu raportu termowizyjnego kończąc.

Termowizja w energetyce – nieoceniona pomoc w branży

Termowizja w energetyce to jedno z kluczowych zastosowań tej technologii. Dzięki niej możliwe jest monitorowanie stanu linii przesyłowych, transformatorów czy rozdzielnic. Badania instalacji elektrycznej przeprowadzane z użyciem termowizji pozwalają na wczesne wykrycie problemów, zanim doprowadzą one do poważnych awarii.

Koszt badania kamerą termowizyjną – inwestycja w bezpieczeństwo

Wielu klientów zastanawia się, ile kosztuje badanie kamerą termowizyjną. Chociaż początkowy wydatek może wydawać się znaczący, to w dłuższej perspektywie jest to inwestycja, która przynosi oszczędności. Uniknięcie jednej poważnej awarii czy pożaru może zaoszczędzić znacznie więcej niż koszt badania kamerą termowizyjną.

Audyt termowizyjny – kompleksowa ocena stanu technicznego

Nasza oferta obejmuje również audyt termowizyjny, który pozwala na głęboką analizę i ocenę stanu technicznego różnych instalacji i urządzeń. Dzięki temu nasi klienci otrzymują pełny obraz sytuacji i mogą podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności swoich systemów.


Skontaktuj się z nami

 
Szybki kontakt!
+
Wyślij!