OFERTA

BADANIA TERMOWIZYJNE ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

Badania termowizyjne rozdzielnic oferta

Oferujemy badania termowizyjne instalacji elektroenergetycznych. Posiadamy najwyższej klasy kamery termowizyjne marki FLIR E96 oraz wykwalifikowany i doświadczony zespół pracowników.

Nasi specjaliści posiadają rozległą wiedzę w zakresie pomiarów termowizyjnych potwierdzoną szeregiem certyfikatów i uprawnień, m in. prestiżowy międzynarodowy certyfikat ITC Level 2 oraz uprawnienia dozoru i eksploatacji (SEP G1, G2, G3) w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Nasze kamery spełniają restrykcyjne wymogi najważniejszych norm w zakresie pomiarów termowizyjnych, m. in. niemieckich VdS-2859, VdS-3447 czy DIN 54191.

Współpracujemy z wiodącymi producentami sprzętu do badań termowizyjnych jak FLIR oraz TESTO.

Działamy od przeszło 8 lat i zrealizowaliśmy do tej pory setki zleceń z zakresu pomiarów instalacji elektroenergetycznych w dużych zakładach przemysłowych oraz obiektach budowlanych.

e-mail: biuro@easyrentier.com
telefon: 572722272


OKRESOWA PRZECIWPOŻAROWA KONTROLA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Badania termowizyjne rozdzielnic oferta

W każdym zakładzie produkcyjnym zgodnie z przepisami przynajmniej raz w roku musi zostać przeprowadzona kontrola przeciwpożarowa instalacji elektroenergetycznej.

Firmy ubezpieczeniowe w Polsce ze względu na brak uszczegółowionych zapisów w polskich normach i rozporządzeniach posługują się wytycznymi zawartymi w normach i przepisach niemieckich, m. in. VdS-2859 i VdS-2851.

Nasze usługi pomiarów termowizyjnych spełniają z zapasem wszystkie wymogi powyższych norm.

Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem do badań termowizyjnych, a nasz personel posiada stosowne uprawnienia, dzięki czemu nasze procedury pozwalają na kompleksową kontrolę przeciwpożarową, która pozytywnie przechodzi wymagania ubezpieczalni.

Zaufało nam już wiele firm produkcyjnych, które z roku na rok wracają do nas po powtórne pomiary.

e-mail: biuro@easyrentier.com
telefon: 572722272


SZKOLENIA Z ZASTOSOWANIA TERMOWIZJI

Badania termowizyjne rozdzielnic oferta

Prowadzimy od wielu lat szkolenia z zakresu zastosowania termowizji
w budownictwie oraz elektroenergetyce.

Nasi specjaliści mają na swoim koncie ponad 700 przeszkolonych osób. Przeprowadzamy szkolenia grupowe dla kadry pracowniczej zakładów przemysłowych, choć z naszych usług korzystają również indywidualne osoby zaczynające swoją przygodę z kamerą termowizyjną.

Dzięki doświadczeniu w branży termowizyjnej posiadamy odpowiednie know-how i chętnie dzielimy się specjalistyczną wiedzą z zakresu zastosowania kamer termowizyjnych zarówno w budownictwie jak i elektroenergetyce.

Na szkoleniach przekazujemy wiedzę teoretyczną z termografii, choć przede wszystkim skupiamy się na praktycznym zastosowaniu sprzętu pomiarowego. Przedstawiamy typowe błędy w interpretacji wyników popełnianych przez niedoświadczonych wykonawców pomiarów termowizyjnych.

e-mail: biuro@easyrentier.com
telefon: 572722272


ANALIZA ZDJĘĆ TERMOWIZYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM AI

Badania termowizyjne rozdzielnic oferta

Zajmujemy się analizą zdjęć termowizyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych programów wiodących producentów sprzętu termowizyjnego, m in. FLIR oraz TESTO.

Oprócz prostej wizualizacji rozkładu temperatury obiektów lub obrazu w podczerwieni nałożonego na obraz w paśmie widzialnym wykonujemy szereg dodatkowych analiz termogramów, na podstawie których można wskazać, czy badany budynek posiada właściwie wykonaną izolacje cieplną lub montaż stolarki okiennej. Dzięki analizie można wskazać przyczynę powstania wady oraz sposób jej usunięcia.

Dzięki autorskiej metodzie wykorzystania sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie przeanalizować niezwykle precyzyjnie i szybko duże ilości termogramów (materiału wsadowego).

e-mail: biuro@easyrentier.com
telefon: 572722272


BADANIA TERMOWIZYJNE W BUDOWNICTWIE

Badania termowizyjne rozdzielnic oferta


Przeprowadzamy badania termowizyjne obiektów budowlanych za pomocą najnowocześniejszych kamer termowizyjnych (m. in. FLIR E96).

Nasze pomiary wykonywane są zgodnie z obowiązującymi procedurami zawartymi w normach, przede wszystkim w PN-EN-13187_2001. Lokalizujemy miejsca występowania strat ciepła, mostki termiczne, nieciągłości izolacji, infiltrację powietrza ze stolarki okiennej, diagnozujemy miejsca powstawania grzybów i pleśni.

Nasi specjaliści potrafią zlokalizować wycieki za pomocą nieinwazyjnej metody termowizyjnej bez konieczności ingerowania w układy hydrauliczne. Dzięki precyzyjnemu wskazaniu miejsca wycieku możliwe jest usunięcie usterki w miejscu jej powstania, unikając tym samym kosztownych remontów.

Tworzymy na podstawie uzyskanych termogramów raporty termowizyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki dokumentacji powykonawczej możliwe jest późniejsze dochodzenie przez inwestora swoich roszczeń z tytułu błędów wykonawczych.

e-mail: biuro@easyrentier.com
telefon: 572722272


 
Szybki kontakt!
+
Wyślij!